No 05.02.2019. līdz 19.02.2019 tika veikta īpašnieku aptauja saistība ar energoaudita veikšanu. Kopumā saņemtas 11 (no 18) parakstītas anketas ar balsojumu PAR.


 .