Aicinām visus daudzdzīvokļu namu īpašniekus un īrniekus iepazīties ar ugunsdrošības instrukciju (skatīt dokumentu zemāk).


Ventspils novada pašvaldība no 01.09.2018 deleģējusi daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas funkciju Užavas ciemā veikt SIA "VNK serviss"

Esam noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumus ar sekojošam daudzdzīvokļu majām - "Krastmalas", "Bangas",  "Buras" un "Krāces".  Divas mājas - "Mežrozītes" un "Selgas"  tiek pārvaldītas uz deleģējuma līguma pamata.


Kas ir energoaudits?


Energoaudits ir ēkas apsekošanas un analīzes procedūra, kuras mērķis ir sastādīt enerģijas bilanci ēkas līmenī, kā arī atrast un izvērtēt enerģijas taupīšanas iespējas. Energoaudita pamats ir ēkas energoefektivitātes aprēķins, kuru nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".
Minētā aprēķina veikšanas rezultātā tiek sagatavots energoaudita pārskats, kas sniedz iespēju palūkoties uz konkrēto ēku no speciālista viedokļa un atspoguļo informāciju par:
  • ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidību;
  • iekšējiem un saules ieguvumiem un to izmantošanas iespējām;
  • enerģijas sadalījumu starp ēkas inženiertehniskām sistēmām, kas nodrošina apkuri, dzesēšanu, ventilāciju, karstā ūdens apgādi un apgaismojumu; 
  • ieteicamiem renovācijas darbiem un citiem energoefektivitāti paaugstinošiem pasākumiem;
  • potenciāli sasniedzamo enerģijas ietaupījumu.

KAD IR JĀVEIC ENERGOAUDITS?

Energoaudits ir pamats un pirmais solis mājokļa energoefektivitātes paaugstināšanā. Energoaudita veikšana ir obligāta gadījumos, ja energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai tiek piesaistīts līdzfinansējums. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apjoms ir cieši saistīts ar energoaudita pārskatā norādīto enerģijas gaidāmo ietaupījumu.
 .