Cienījamie iedzīvotāji!
Sakarā ar vīrusa straujo izplatību, aicinām rūpēties par savu un apkārtējo veselību un biežāk veikt mitro uzkopšanu koplietošanas telpās. 

Savu iespēju robežās SIA "VNK serviss" veiks kāpņu margu un durvju rokturu dezinfekciju.

 Apsaimniekošana lauku rajonos ir salīdzinoši jauns pakalpojums, kurš ir uzsākts vien dažus gadus atpakaļ. Ņemot vērā, ka daudzdzīvokļu mājas netika tehniski uzturētas daudzus gadus, tās ir sliktā stāvoklī. Kā vienu iemeslu var minēt jau iepriekš pieminēto – centralizētas apkures nenodrošināšanu. Ēkas, kas projektētas, būvētas un ekspluatācijā paredzētas ar centralizēto apkuri ir neiespējami saglabāt, šo apkuri nenodrošinot. Mitrums ir bojājis gan ēkas fasādes, koplietošanas telpas un arī dzīvokļus. Lielākajai daļai ēku ir jāveic jumtu remonts vai nomaiņa. Tie ir savu laiku nokalpojuši un vairs neatbilst šodienas prasībām. Daudzām ēkām ir bojāti ieejas mezgli – durvīm stiklotās daļas izsistas, aizklātas ar finiera plāksnēm, durvis nevar aizvērt. Tas rada lielus siltuma zudumus aukstajā gada laikā, jau tā neatbilstoši apkurinātās ēkās. Lai visu šo sakārtotu ir jāiegulda līdzekļi, kurus, diemžēl, ar šī brīža tarifiem ir neiespējami sakrāt. SIA “VNK serviss” izstrādās apsaimniekošanas piedāvājumu katrai mājai individuāli un ies pie īpašniekiem ar savu piedāvājumu. Vienojoties ar māju iedzīvotājiem par viņiem pieņemamu apsaimniekošanas modeli, turpināsim māju apsaimniekošanu. Gadījumā, ja iedzīvotājiem tas nebūs pieņemams, iedzīvotāji varēs lemt par mājas apsaimniekošanas biedrības veidošanu, vai izvēlēties citu apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēju.
Kur meklēt informāciju?

Likumi:

Normatīvie akti: 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums            Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu  
Dzīvokļa īpašuma likums
Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi
 .