SILTUMAPGĀDES TARIFI FIZISKĀM PERSONĀM AR VALSTS ATBALSTU* (EUR bez PVN):

Piemērojamais tarifs (EUR/MWh) FIZISKĀM personām no 15.10.2022. Piemērojamais tarifs (EUR/MWh) FIZISKĀM personām  no 01.02.2023. Piemērojamais tarifs (EUR/MWh), FIZISKĀM personām no 01.04.2023. Piemērojamais tarifs (EUR/MWh), FIZISKĀM personām no 10.04.2023.
UGĀLE 95,69 92,40* 84,82** 84,82**
BLĀZMA 99,90 96,45* 88,51** 88,51**
UŽAVA 115,26 114,76* 114,76* 113,36***
VENTAVA 111,26 110,81* 110,81* 109,55***
USMA 100,05 96,49* 88,29** 88,29**
STIKLI 111,49 111,49 111,49 111,49
PILTENE 80,52 78,610* 78,61* 73,27***
JŪRKALNE 110,51 110,43* 110,43* 107,81***
TĀRGALE 81,55 79,71* 79,71* 74,53***
    Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 13.10.2022. lēmumu Nr.223 (prot. Nr.44, 4.p.) "Par SIA "VNK serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem".

    *Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/1.DA7): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.01.2023., Nr. 1 https://www.vestnesis.lv/op/2023/1.DA7
    ** 
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/48.DA2): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.03.2023., Nr. 48 https://www.vestnesis.lv/op/2023/48.DA2
    *** Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/50.DA15): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2023., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/op/2023/50.DA15

SILTUMAPGĀDES TARIFI JURIDISKĀM PERSONĀM* (EUR bez PVN):

Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām no 15.10.2022. Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām no 01.02.2023. Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām no 01.04.2023. Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām no 10.04.2023.
UGĀLE 123,38 116,80* 101,63** 101,63**
BLĀZMA 131,79 124,89* 109,01** 109,01**
UŽAVA 212,59 207,6* 207,60* 193,61***
VENTAVA 172,63 168,12* 168,12* 155,45***
USMA 132,1 124,98* 108,58** 108,58**
STIKLI 174,87 174,87 174,87 174,87
PILTENE 93,03 89,22* 89,22* 78,53***
JŪRKALNE 165,11 164,34* 164,34* 147,62***
TĀRGALE 95,1 91,41* 91,41* 81,05***

    Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Tarifs apstiprināts ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas ar 13.10.2022. lēmumu Nr.223 (prot. Nr.44, 4.p.) "Par SIA "VNK serviss" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem".

    *Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/1.DA7): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 2.01.2023., Nr. 1 https://www.vestnesis.lv/op/2023/1.DA7
    **
Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/48.DA2): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 8.03.2023., Nr. 48 https://www.vestnesis.lv/op/2023/48.DA2
    *** Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas iesniegto siltumenerģijas apgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010.gada 14.aprīlī apstiprināto "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku" (Lēmums Nr.1/7, prot.Nr.16, 12.p.), un pamatojumu noteiktajam tarifam. Oficiālais paziņojums (OP 2023/50.DA15): dažādi sludinājumi. Publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 10.03.2023., Nr. 50 https://www.vestnesis.lv/op/2023/50.DA15

NO 01.01.2023. SILTUMAPGĀDES TARIFI "MEŽRŪPNIEKI", UGĀLES PAG.,
VENTSPILS NOV. UN LIELĀ IELA 25, PILTENĒ** (EUR bez PVN):


Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personāmPiemērojamais tarifs (EUR/MWh) FIZISKĀM personām
"Mežrūpnieki" Ugāles pag., Ventspils novads168,26-
Lielā iela 25, Piltene-117,68
** Saskaņā ar Ventspils novada domes 2022.gada 24.novembra sēdes lēmumu Nr.33

ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):

Aprēķinātais tarifs (EUR/m3)  Piemērojamais tarifs (EUR/m3) 
VĀRVE/ VĀRVE 3,650 0,985
VĀRVE/ VENTAVA 2,860 1,140
VĀRVE/ ZŪRAS 3,425 1,058
UGĀLE 1,450 1,008
BLĀZMA 1,640 1,172
UŽAVA 2,683 0,878
ZIRAS 1,706 0,614
USMA 1,216 0,996
POPE 1,010 0,822
STIKLI 2,660 0,698
ZLĒKAS 2,682 1,463
PILTENE 0,999 0,757
TĀRGALE 1,010 1,010
DOKUPE 1,205 0,746
ANCE 0,838 0,635
JŪRKALNE 1,341 0,774

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN): 

Aprēķinātais tarifs (EUR/m3)  Piemērojamais tarifs (EUR/m3) 
VĀRVE/ VĀRVE 2,380 1,231
VĀRVE/ VENTAVA 3,920 2,065
VĀRVE/ ZŪRAS 5,229 1,519
UGĀLE 2,700 1,680
BLĀZMA 2,920 0,972
UŽAVA 2,438 0,840
ZIRAS 3,990 1,008
USMA 3,712 1,699
POPE 2,754 1,066
STIKLI 1,429 1,429
ZLĒKAS 4,491 2,182
PILTENE 1,588 0,964
TĀRGALE 1,226 1,128
DOKUPE 0,915 0,521
ANCE 2,052 0,635
JŪRKALNE 2,898 2,515