SILTUMAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):

Aprēķinātais tarifs (EUR/MWh), JURIDISKĀM personām Piemērojamais tarifs (EUR/MWh) FIZISKĀM personām
UGĀLE 123,38 95,69
PUZE 131,79 99,90
UŽAVA 212,59 115,26
VENTAVA 172,63 111,26
USMA 132,10 100,05
STIKLI 174,87 111,49
PILTENE 93,03 80,52
JŪRKALNE 165,11 110,51
TĀRGALE 95,10 81,55

ŪDENSAPGĀDES TARIFI (EUR bez PVN):

Aprēķinātais tarifs (EUR/m3)  Piemērojamais tarifs (EUR/m3) 
VĀRVE/ VĀRVE 3,650 0,985
VĀRVE/ VENTAVA 2,860 1,140
VĀRVE/ ZŪRAS 3,425 1,058
UGĀLE 1,450 1,008
PUZE 1,640 1,172
UŽAVA 2,683 0,878
ZIRAS 1,706 0,614
USMA 1,216 0,996
POPE 1,010 0,822
STIKLI 2,660 0,698
ZLĒKAS 2,682 1,463
PILTENE 0,999 0,757
TĀRGALE 1,010 1,010
ANCE 0,838 0,635

KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU TARIFI (EUR bez PVN): 

Aprēķinātais tarifs (EUR/m3)  Piemērojamais tarifs (EUR/m3) 
VĀRVE/ VĀRVE 2,380 1,231
VĀRVE/ VENTAVA 3,920 2,065
VĀRVE/ ZŪRAS 5,229 1,519
UGĀLE 2,700 1,680
PUZE 2,920 0,972
UŽAVA 2,438 0,840
ZIRAS 3,990 1,008
USMA 3,712 1,699
POPE 2,754 1,066
STIKLI 4,310 1,429
ZLĒKAS 4,491 2,182
PILTENE 1,588 0,964
TĀRGALE 1,226 1,128
ANCE 2,052 0,635