Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „VNK serviss" vidēja termiņa darbības stratēģija 2021 - 2025 ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kurā noteikti SIA "VNK serviss" stratēģiskās attīstības pamatvirzieni:


STRATEGIJA_VNKSERVISS-1.pdf