Pārvaldes struktūra

SIA "VNK SERVISS" VALDE


Pārvaldes struktūra

TIKS PAPILDINĀTS


Saskaņā ar Valsts pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 2.panta 4.1 daļā noteiktajām prasībām, novada pašvaldības SIA "VNK serviss" publisko datus par atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darbinieku noteiktajām mēnešalgām sadalījumā pa amatu grupām.  Skatīt PIELIKUMU sadaļā.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.panta 1.3 daļā noteiktajām prasībām, novada pašvaldības SIA "VNK serviss" publisko datus par valdes locekļiem.'

Pielikumi: