SIA "VNK serviss" hidrodinamiskās mašīnas/ asenizācijas pakalpojumu izcenojumi

Vienības Cena (bez PVN21%)
Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums pašvaldības iestādēm.* h 31,00
Hidrodinamiskās mašīnas pakalpojums pārējām fiziskām un juridiskām personām.* h 63,00
Asenizācijas pakalpojumi Tārgales ciema teritorijā (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē). gb 45,00
Asenizācijas pakalpojumi  ārpus Tārgales ciema  teritorijas (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē)**. gb 45,00
* Sākot no izbraukuma brīža līdz izbraukuma beigu brīdim.
**Papildus tiek piestādīta maksa par transporta izmaksām - EUR 0,70 /km bez PVN 21% abos virzienos (Turp un atpakaļ) ārpus Tārgales ciema teritorijas
Vienības Cena (bez PVN21%)
Asenizācijas pakalpojumi Ugāles ciema teritorijā (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē). gb 45,00
Asenizācijas pakalpojumi  ārpus Ugāles ciema  teritorijas (viena izsūkšanas reize ne vairāk kā 5m3 vienā reizē)**. gb 45,00
**Papildus tiek piestādīta maksa par transporta izmaksām - EUR 0,70 /km bez PVN 21% abos virzienos (Turp un atpakaļ) ārpus Ugāles ciema teritorijas

SIA "VNK serviss" skaitītāju nomaiņas un/vai uzstādīšanas pakalpojuma izcenojumi

Skaitītāju nomaiņas un/vai uzstādīšanas pakalpojums Jauna skaitītāja instalēšana (ja ir bijis skaitītājs) Jauna skaitītāja instalēšana (ja nav bijis skaitītājs) Plombas noņemšana Plombas uzstādīšana
Skaitītājs 10,00 10,00
Izsaukums, transports (nokļūšana objektā) 4,58 4,58
Atlīdzības izmaksas darbiniekiem 5,08 16,00
Materiāli 1,00 2,48
KOPĀ, bez PVN 20,66 33,06 5,79 5,79
PVN 21% 4,34 6,94 1,21 1,21
Summa ar PVN 25,00 40,00 7,00 7,00

Sākot ar 2022.gada 01.novembri SIA "VNK serviss" nosaka sekojošus izcenojumus zemāk noradīto speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem, ja tiek nodrošināta ārpakalpojumu sniegšana:

Pakalpojums Speciālistu skaits EUR/h  (bez PVN21%)
Santehniķa pakalpojumi* 1 15,50
Santehniķu brigādes pakalpojumi* 2 26,25
Santehniķu brigādes pakalpojumi* 3 40,00
Remonstrādnieku brigādes pakalpojumi* 2 26,25
* Pakalpojuma ņēmējam jāiegādājas visi nepieciešamie materiāli un ierīces