IEPIRKUMI

2021.g. 

1) Cenu aptauja – “Durvju nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekojamo namu kāpņu telpās” Identifikācijas Nr. VNK 2021/005

2) Cenu aptauja – “Logu nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekojamo namu kāpņu telpās” Identifikācijas Nr. VNK 2021/004

3) Cenu aptauja – “Jumta seguma nomaiņa Ventspils novada, Puzes pagasta, Stiklu ciema daudzdzīvokļu namā Krasti” Identifikācijas Nr. VNK 2021/006

4) Tirgus izpēte – “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”

5) Cenu aptauja – "Kurināmās šķeldas piegāde SIA "VNK serviss" siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.g. apkures sezonai" 

  6) “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde papildus ūdensvada izbūvei Popes pag., Ventspils novads”
 

__________________________________________

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu SIA "VNK serviss" informē par iepirkumu "Logu bloku nomaiņa SIA "VNK serviss" apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos", iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 2. jūlijam plkst. 14:00 - Andreja ielā 6 (SIA "VNK serviss" birojs), Ventspilī

Piedāvājuma atvēršana 2018. gada 2. jūlijā plkst. 14:10

Kontaktpersonas: Tehniskais direktors - Guntis Kampmanis - 29434842

                                     Nekustamā īpašuma speciāliste - Gita Fridrihsone - 25749170

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "VIAPLASTS".

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu SIA "VNK serviss" informē par iepirkumu "Jumta seguma nomaiņa SIA "VNK serviss" pārvaldītajās daudzdzīvokļu mājās", iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/15

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 27. augustam plkst. 13:00 - Andreja ielā 6 (SIA "VNK serviss" birojs), Ventspilī

Piedāvājuma atvēršana 2018. gada 27. augustā plkst. 13:10

Kontaktpersonas: Tehniskais direktors - Guntis Kampmanis - 29434842

Iepirkuma uzvarētājs: SIA "ERTEKS".


Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu SIA "VNK serviss" informē par iepirkumu "Pacēlāja iegāde SIA “VNK serviss” vajadzībām", iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/16.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada 17. septembrim plkst. 10:00 Andreja ielā 6 (SIA "VNK serviss" birojs), Ventspilī

Piedāvājuma atvēršana 2018. gada 17. septembrī plkst. 10:00.

Kontaktpersonas: Tehniskais direktors - Guntis Kampmanis - 29434842

Nolikums_pacelaja_piegade__1_.doc