Aktuālie iepirkumi

Aicinām piedalīties SIA "VNK serviss" cenu aptaujā par energoaudita izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem "Briljanti" un "Dimanti" Ventspils novada Usmas pagastā


Iepirkuma nosaukums: „Energoauditu izstrāde SIA "VNK serviss" apsaimniekošanā esošajiem namiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNKS-2023/005

Darba uzdevums:
           - Izstrādāt energoauditu atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem - Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"
           - Energosertifikātam pievieno neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā izstrādātu pārskatu par energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, atbilstoši MK noteikumi Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi” 1.pielikumam.
           - Ēkas energosertifikāts ir jāreģistrē BIS ( Būvniecības informācijas sistēma)

Izpildes termiņš: 45 dienas no līguma noslēgšanas dienas.

Prasības kandidātam: Atbilstoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 222 "Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi"

Piedāvājuma noformēšana: Cenas piedāvājumu norādīt par katru namu atsevišķi ("Briljanti" un "Dimanti").

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2023.gada 20.martam plkst. 10:00 nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vnkserviss.lv

Piedāvājuma atvēršana: 2023.gada 20.martā plkst. 10:10 SIA ”VNK serviss” Andreja ielā 6, Ventspilī.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".

______________________________________________________________________________________

Tirgus izpēte – “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”

Aicinām piedalīties  SIA „VNK serviss” tirgus izpētē “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”.

Piegādes apjoms: 500m3.

Izpildes termiņš: 01.09.2021 līdz 31.05.2023. no Līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 03.augustam plkst. 11:00 nosūtot uz e-pastu info@vnkserviss.lv


Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".

Sveicināti!

Aicinām piedalīties SIA „VNK serviss” iepirkumā (EIS konkursu apakšsistēmā => https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/84508)

Iepirkuma nosaukums: "Šķeldas apkures iekārtu piegāde un pilnas apsaistes un padeves montāža Tārgales katlu mājā"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: Nr.VNKS 2022/024

Piedāvājuma sagatavošana: (EIS konkursu apakšsistēmā)

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2022.gada 20.jūlijam plkst.10:00 (EIS konkursu apakšsistēmā)

Piedāvājuma atvēršana:  2022.gada 20.jūlijā plkst.10:00 (EIS konkursu apakšsistēmā)

Cenu aptauja – „Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Ventspils novada pašvaldībai piederošajos daudzdzīvokļu namos”

Iepirkuma nosaukums: „Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Ventspils novada pašvaldībai piederošajos daudzdzīvokļu namos”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNKS-2021/017

Izpildes termiņš: 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.

Prasības kandidāta speciālistiem: Atbilstoši nolikuma prasībām.

Piedāvājuma noformēšana: Atbilstoši nolikuma prasībām.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 15.novembrim plkst.14:00 nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vnkserviss.lv

Piedāvājuma atvēršana: 2021.gada 15.novembrī plkst.14:10 SIA ”VNK serviss” Andreja ielā 6, Ventspilī.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".


Nolikums_Tehniska_apsekosana_VNKS_2021_017-2.docx

BEIGUSIES: IEPIRKUMS – “LIETOTU AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE SIA “VNK SERVISS” VAJADZĪBĀM”

Nosaukums: “LIETOTU AUTOMAŠĪNU PIEGĀDE SIA “VNK SERVISS” VAJADZĪBĀM”

Regulējošais TA:  Publisko iepirkumu likums

Procedūra / iepirkums: Mazie iepirkumi

Iepirkuma profils:  PIL_9_panta_kārtībā

Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.09.2021 11:00 (plānots)

DOKUMENTĀCIJA:

Nolikums_auto_piegade_VNKS_2021_008__3_-1.doc

Cenu aptauja – „Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Ventspils novada pašvaldībai piederošajos daudzdzīvokļu namos”


Iepirkuma nosaukums: „Tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde Ventspils novada pašvaldībai piederošajos daudzdzīvokļu namos”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: VNKS-2021/017

Izpildes termiņš: 150 (viens simts piecdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas brīža.

Prasības kandidāta speciālistiem: Atbilstoši nolikuma prasībām.

Piedāvājuma noformēšana: Atbilstoši nolikuma prasībām.

Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 15.novembrim plkst.14:00 nosūtot uz e-pastu iepirkumi@vnkserviss.lv

Piedāvājuma atvēršana: 2021.gada 15.novembrī plkst.14:10 SIA ”VNK serviss” Andreja ielā 6, Ventspilī.

Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".


Nolikums_Tehniska_apsekosana_VNKS_2021_017.docx

BEIGUSIES: Tirgus izpēte – “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”

Aicinām piedalīties  SIA „VNK serviss” tirgus izpētē “Jauktu koku sugu malkas piegāde "Stiklu katlu māja" Stiklu ciems, Puzes pag., Ventspils novads”.


Piegādes apjoms: 800m3.

Izpildes termiņš: 01.07.2021 līdz 30.09.2021 no Līguma noslēgšanas brīža.


Piedāvājuma iesniegšana: piedāvājums jāiesniedz līdz 2021.gada 30. jūnijam plkst. 9:00 nosūtot uz e-pastu klavs.felss@vnkserviss.lv


Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana: piedāvājumu izvērtēšanu un lēmumu pieņemšanu nodrošina SIA “VNK serviss".BEIGUSIES: Cenu aptauja – "Kurināmās šķeldas piegāde SIA "VNK serviss" siltumenerģijas ražošanai 2021./2022.g. apkures sezonai"

Aicinām pretendentus piedāvājumus iesniegt līdz 21.06.2021 plkst. 10:00 nosūtot uz e-pastu klavs.felss@vnkserviss.lv


Jautājumā gadījumā aicinām sazināties ar Aldi Auziņu T.26539373 vai aldis.auzins@vnkserviss.lv


Līguma projekts, katlu māju saraksts un tehniskā specifikācija:

Liguma_projekts_Skeldas_piegade-1.doc
Katlu_maju_saraksts_un_piegades_nosacijumi.pdf

Tehnisska_specifikacija_kurinamas_skeldas_piegadei.pdf
          PĀRTRAUKTA

Cenu aptauja – “Jumta seguma nomaiņa Ventspils novada, Puzes pagasta, Stiklu ciema daudzdzīvokļu namā Krasti”

Identifikācijas Nr. VNK 2021/003

Jumta_seguma_nomaina_Stikli_Krasti_VNK_2021_003_iesniegsana_26_04_2021__plkst_10_00-3.docx

 Pielikums_Nr_3_jumts__1__26_04_2021__plkst_10_00-1.xlsx 

________________________________

PĀRTRAUKTA

Cenu aptauja – “Durvju nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekojamo namu kāpņu telpās”

Identifikācijas Nr. VNK 2021/002

Durvju_nomaina_VNK_2021_002-3.docx

Pielikums_Nr_3_durvis-1.xlsx

________________________________________   

PĀRTRAUKTA

    Cenu aptauja – “Logu nomaiņa SIA “VNK serviss”                  apsaimniekojamo namu kāpņu telpās”

Identifikācijas Nr. VNK 2021/001


       Logu_nomaina_VNK_2021_001-1.docx   Pielikums_Nr_3-1.xlsx       

Atjaunots: 16.04.2021